Selasa, 22 Mac 2011

Gempa Bumi dan Tanda-Tanda Kiamat

Kiamat Sudah Dekat?

Akhir-akhir ini sangat banyak terjadi gempa bumi dengan skala magnitudo yang sangat besar. Apa yang sebenarnya terjadi?
Perhatikan hadits-hadits berikut ini:
 • “Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah ummatku ketika banyak terjadi perselisihan antar-manusia dan gempa-gempa. Maka ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman.” (HR Ahmad)

 • Sebagian ulama menggolongkan tanda Kiamat berupa diutusnya Imam Mahdi ke tengah ummat sebagai ”Tanda Penghubung” antara tanda-tanda kecil Kiamat dengan tanda-tanda besar Kiamat. 
 •  
 •  Artinya, kedatangan Imam Mahdi tidak termasuk tanda-tanda kecil Kiamat namun tidak juga digolongkan ke dalam tanda-tanda besar Kiamat. Kedatangan Imam Mahdi mengindikasikan telah tuntas munculnya tanda-tanda kecil Kiamat yang sangat banyak dan sebagian besar datang terlebih dahulu. 
 •  
 •  Dan pada saat yang sama kedatangan Imam Mahdi menandakan sudah dekatnya akan munculnya tanda-tanda besar Kiamat yang datang belakangan dan berjumlah sepuluh.
 •  
 • “Artinya : Tidak akan datang Kiamat sehingga banyak terjadi gempa bumi” [Shahih Bukhari, Kitab Al-Fitan 13 : 81-82]
Tentu saja banyak adalah sesuatu yang sifatnya kualitas. Dalam ilmu pengetahuan, kita perlu melihatnya dalam bentuk yang lebih realistis bagaimana pengaruh gempa bumi tersebut pada planet yang kita huni ini.

Gempa Bumi Menggeser Sumbu Bumi

Suatu hal yang mengejutkan bahwa ternyata gempa bumi yang terjadi di Chili belum lama ini dengan skala 8.8 telah menggeser sumbu bumi. Bagaimana dengan gempa bumi yang lain?

 
 
Dilaporkan oleh space.com – Selasa 2 Maret, 10:00 am ET bahwa gempa bumi besar yang melanda Chili dengan skala Richter 8,8 ternyata telah mengubah sumbu rotasi bumi dan memendekkan panjang hari di planet kita, seorang ilmuwan NASA mengatakan hari Senin.

Gempa Chili yang merupakan gempa ketujuh terkuat dalam catatan sejarah, menghantam Chili Sabtu 26 Februari 2010 dan telah memperpendek panjang hari Bumi 1,26 milidetik, menurut penelitian ilmuwan Richard Gross di NASA’s Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, California

“Mungkin lebih mengkhawatirkan adalah berapa banyak gempa menggeser poros bumi,” kata pejabat NASA hari Isnin.

Model komputer yang digunakan oleh Gross dan rekan-rekannya untuk menentukan dampak dari efek gempa Chili juga menemukan pergeseran sumbu bumi sekitar 3 inci (8 cm atau 27 milliarcseconds).

Sumbu bumi tidaklah sama dengan poros utara-selatan, yang berputar sekitar satu kali setiap hari pada kecepatan sekitar 1.000 mph (1.604 km/jam).

Sumbu bumi merupakan offset dari sumbu utara-selatan bumi sekitar 33 kaki (10 meter).
Gempa bumi kuat telah mengubah hari bumi dan sumbu bumi di masa lalu. 

Gempa dengan skala 9,3 di Sumatra pada tahun 2004, yang memicu tsunami, memperpendek hari bumi sekitar 6,8 mikrodetik dan menggeser sumbu oleh sekitar 2,76 inci (7 cm)

Satu hari bumi adalah sekitar 24 jam. Selama setahun, panjang hari biasanya berubah secara bertahap sekitar satu milidetik. Meningkat di musim dingin, ketika Bumi berputar lebih lambat, dan berkurang pada musim panas.

Gempa bumi Chili jauh lebih kecil daripada gempa bumi Sumatra, namun efeknya di Bumi lebih besar karena lokasinya. Pusat gempa yang terletak di bumi pertengahan garis lintang lebih berpengaruh dibandingkan posisi dekat khatulistiwa seperti peristiwa Sumatra.

Hari bumi yang lebih pendek berarti kecepatan putar bumi yang lebih cepat pada porosnya. Akan kah ini lebih memicu ketidak stabilan bumi?

Frekuensi Gempa Bumi Semakin Meningkat

Perhatikan bahwa dalam 20 tahun ini terjadi peningkatan frekuensi gempa bumi yang signifikan.

Sejak tahun 1990 terjadi frekuensi gempa per tahunnya sebagai berikut
SR 8 atau lebih terjadi sebanyak 1x per tahun
SR 7 – 7.9 terjadi sebanyak 17x per tahun
SR 6 – 6.9 terjadi sebanyak 134x per tahun
SR 5 – 5.9 terjadi sebanyak 1319x per tahun
SR 4 – 4.9 terjadi sebanyak 13,000x per tahun (perkiraan)
SR 3 – 3.9 terjadi sebanyak 130,000x per tahun (perkiraan)
SR 2 – 2.9 terjadi sebanyak 1,300,000x per tahun (perkiraan)
Data diperoleh dari earthquake.usgs.gov

Perubahan skala yang semakin besar itu juga menyebabkan USGS sejak Januari 2009 tidak lagi mencatat gempa dengan skala di bawah 4.5 SR

Sepuluh tahun terakhir ini bahkan korban jiwa akibat gempa sudah mendekati angka 400.000 jiwa meninggal.

Perhatikan kenaikan frekuensi gempa dari tahun ke tahun yang diperlihatkan grafik berikut ini:
Frekuensi terjadinya gempa bumi dari tahun ke tahun beberapa tahun terakhir

Hadits-hadits Tambahan tentang Gempa Bumi dan Hari Akhir

Berikut ini adalah beberapa hadits yang berkaitan dengan gempa bumi dan hari akhir. Kami letakkan pada bagian akhir tulisan fokus tulisan lebih jelas.
 • As Sa’ah (Hari Akhir) tidak akan terjadi hingga … gempa bumi akan sangat sering terjadi (HR Bukhari)
 • Ada dua hadits besar sebelum hari hisab … dan kemudian tahun-tahun penuh gempa bumi (Diriwayatkan oleh Ummu Salamah RA.)
 • Dan diriwayatkan dari Salamah bin Nufail As-Sukuni, Ia berkata : Kami sedang duduk-duduk di sisi Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu beliau menyebutkan suatu hadits yang antara lain isinya :
  “Artinya : Sebelum terjadinya hari Kiamat akan terdapat kematian-kematian yang mengerikan, dan sesudahnya akan terjadi tahun-tahun gempa bumi” [Musnad Imam Ahmad 4 : 104 dengan catatan pinggir Muntakhab Al-Kanz. Al-Haitsami berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad, Thabrani, Al-Bazaar, dan Abu Ya'ala dan perawi-perawinya adalah perawi-perawi kepercayaan" Majmu'uz Zawa'id 7 : 306]
 • Ibnu Hajar berkata, “Telah banyak terjadi gempa bumi di negara-negara bagian utara, timur dan barat, tetapi yang dimaksud oleh hadits ini ialah gempa bumi secara merata dan terus menerus” [Fathul Bari 13 : 87]. Hal ini diperhatikan dengan riwayat Abdullah bin Hawalah Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah meletakkan tangan beliau di kepala saya, lalu beliau bersabda.
  “Artinya : Wahai putra Hawalah, jika engkau melihat perselisihan telah terjadi di tanah suci, maka telah dekat terjadinya gempa-gempa bumi, bala bencana, dan perkara-perkara yang besar, dan hari Kiamat pada waktu itu lebih dekat kepada manusia dari pada kedua tanganku ini terhadap kepalamu” [Musnad Ahmad, 5 : 188 dengan catatan pinggir Muntakhab Kanzul 'Ummal, 'Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud, Kitab Al-Jihad, Bab Fi-Ar-Rajuli Taghzuu wa yaltamisu Al-Ajra wa Al-Ghanimah 7 : 209-210, Mustadrak Al-Hakim 4 : 425, dan beliau berkata, "Ini adalah hadits yang shahih isnadnya, hanya saja Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya". Perkataan Al-Hakim ini disetujui oleh Adz-Dzahabi. Dan Al-Albani menshahihkan hadits ini dalam shahih Al-Jami'ush Shagir 6 : 263, hadits nomor 7715]
source : http://www.facebook.com/profile.php?id=1423156842&and=wiharsa&ref=nf#!/notes/kajian-teknologi-islam/b41-gempa-bumi-dan-tanda-tanda-kiamat/384154425680

2 ulasan:

 1. IMAM MAHDI MENYERU UNTUK PARA IKHWAN
  BENTUKLAH PASUKAN MILITER PADA SETIAP ZONA
  ISLAM
  SAMBUTLAH UNDANGAN PASUKAN KOMANDO BENDERA HITAM
  Negara Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah Melayu

  Untuk para Rijalus Shaleh dimana saja kalian berada,
  bukankah waktu subuh sudah dekat? keluarlah dan hunuslah
  senjata kalian.

  Dengan memohon Ijin Mu Ya Allah Engkaulah Pemilik Asmaul
  Husna, Ya Dzulzalalil Matien kami memohon dengan namaMu
  yang Agung
  Pemilik Tentara langit dan Bumi perkenankanlah kami
  menggunakan seluruh Anasir Alam untuk kami gunakan sebagai
  Tentara Islam untuk Menghancurkan seluruh Kekuatan
  kekufuran, kemusyrikan dan kemunafiqan yang sudah merajalela
  di muka bumi ini hingga Dien Islam saja yang berdaulat , tegak
  perkasa dan hanya engkau saja Ya Allah yang berhak disembah !

  Firman Allah: at-Taubah 38, 39
  Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu jika dikatakan
  orang kepadamu: “Berperanglah kamu pada jalan Allah”, lalu
  kamu berlambat-lambat (duduk) ditanah? Adakah kamu suka
  dengan kehidupan didunia ini daripada akhirat? Maka tak adalah
  kesukaan hidup di dunia, diperbandingkan dengan akhirat,
  melainkan sedikit sekali. Jika kamu tiada mahu berperang, nescaya Allah
  menyiksamu dengan azab yang pedih dan Dia akan menukar
  kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tiada melarat kepada
  Allah sedikit pun. Allah Maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

  Berjihad itu adalah satu perintah Allah yang Maha Tinggi,
  sedangkan mengabaikan Jihad itu adalah satu pengingkaran dan
  kedurhakaan yang besar terhadap Allah!

  Firman Allah: al-Anfal 39
  Dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah lagi, dan jadilah
  agama untuk Allah.

  Peraturan dan undang-undang ciptaan manusia itu adalah
  kekufuran, dan setiap kekufuran itu disifatkan Allah sebagai
  penindasan, kezaliman, ancaman, kejahatan dan kerusakan
  kepada manusia di bumi.

  Ketahuilah !, Semua Negara Didunia ini adalah Negara Boneka
  Dajjal

  Allah Memerintahkan Kami untuk menghancurkan dan
  memerangi Pemerintahan dan kedaulatan Sekular-Nasionalis-
  Demokratik-Kapitalis yang mengabdikan manusia kepada
  sesama manusia karena itu adalah FITNAH

  Firman Allah: al-Hajj 39, 40
  Telah diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi,
  disebabkan mereka dizalimi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa
  untuk menolong mereka itu. Iaitu
  orang-orang yang diusir dari negerinya, tanpa kebenaran,
  melainkan karena mengatakan: Tuhan kami ialah Allah

  Firman Allah: an-Nisa 75
  Mengapakah kamu tidak berperang di jalan Allah untuk
  (membantu) orang-orang tertindas. yang terdiri daripada lelaki,
  perempuan-perempuan dan kanak-kanak .

  Dan penindasan itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan
  (al-Baqarah 217)

  Firman Allah: at-Taubah 36, 73
  Perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagai mana mereka
  memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahawa Allah bersama
  orang-orang yang taqwa. Wahai Nabi! Berperanglah terhadap
  orang-orang kafir dan munafik dan bersikap keraslah terhadap
  mereka.

  Firman Allah: at-Taubah 29,
  Perangilah orang-orang yang tidak beriman, mereka tiada
  mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan
  tiada pula beragama dengan agama yang benar, (iaitu) diantara
  ahli-ahli kitab, kecuali jika mereka membayar jizyah dengan
  tangannya sendiri sedang mereka orang yang tunduk..

  Bentuklah secara rahasia Pasukan Jihad Perang setiap Regu
  minimal dengan 3 Anggota maksimal 12 anggota per desa /
  kampung.

  Bersiaplah menjadi Tentara Islam akhir Zaman sebelum anda
  dibantai oleh Zionis,Salibis,Munafiq dan Musyrikin
  Siapkan Pimpinan intelijen Pasukan Komando Panji Hitam
  secara matang terencana, lakukan analisis lingkungan terpadu.

  Apabila sudah terbentuk kemudian Daftarkan Regu Mujahid
  ke Markas Besar Angkatan Perang Pasukan Komando Bendera
  Hitam
  Negara Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah Melayu

  Mari Bertempur dan Berjihad dalam Naungan Pemerintah
  Khilafah Islam, berpalinglah dari Nasionalisme (kemusyrikan)

  email : seleksidim@yandex.com

  Dipublikasikan
  Markas Besar Angkatan Perang
  Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah Melayu

  BalasPadam
 2. PENDAFTARAN BELA NEGARA
  KHILAFAH ISLAM AD DAULATUL ISLAMIYAH MELAYU

  Untuk Wali Wali Allah dimana saja kalian berada
  Sekarang keluarlah, Hunuslah Pedang dan Asahlah Tajam-Tajam

  Api Jihad Fisabilillah Akhir Zaman telah kami kobarkan
  Panji-Panji Perang Nabimu sudah kami kibarkan
  Arasy KeagunganMu sudah bergetar Hebat Ya Allah,

  Wahai Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang
  hamba memohon kepadaMu keluarkan para Muqarrabin bersama kami

  Allahumma a’izzal islam wal muslim wa adzillas syirka wal musyrikin wa dammir a’da aka a’da addin wa iradaka suui ‘alaihim yaa Robbal ‘alamin.

  Wahai ALLAH muliakanlah islam dan Kaum Muslimin, hinakan dan rendahkanlah kesyirikan dan pelaku kemusyrikan dan hancurkanlah musuh-mu dan musuh agama-mu dengan keburukan wahai RABB
  semesta alam.

  Allahumma ‘adzdzibil kafarotalladzina yashudduna ‘ansabilika, wa yukadzdzibuna min rusulika wa yuqotiluna min awliyaika.

  Wahai ALLAH berilah adzab…. wahai ALLAH berilah adzab…. wahai ALLAH berilah adzab…. orang-oramg kafir yang telah menghalang-halangi kami dari jalan-Mu, yang telah mendustakan-Mu dan telah membunuh Para Wali-Mu, Para Kekasih-Mu

  Allahumma farriq jam’ahum wa syattit syamlahum wa zilzal aqdamahum wa bilkhusus min yahuud wa syarikatihim innaka ‘ala kulli syaiin qodir.

  Wahai ALLAH pecah belahlah, hancur leburkanlah kelompok mereka, porak porandakanlah mereka dan goncangkanlah kedudukan mereka, goncangkanlah hati hati mereka terlebih khusus dari orang-orang yahudi dan sekutu-sekutu mereka. sesungguhnya ENGKAU Maha Berkuasa.

  Allahumma shuril islam wal ikhwana wal mujahidina fii kulli makan yaa rabbal ‘alamin.

  Wahai ALLAH tolonglah Islam dan saudara kami dan Para Mujahid dimana saja mereka berada wahai RABB Semesta Alam.
  Aamiin Yaa Robbal ‘Alamin

  Wahai Wali-wali Allah Kemarilah, Datanglah dan Berkujunglah dan bergabunglah bersama kami kami Ahlul Baitmu

  Al Qur`an adalah manhaj (petunjuk jalan) bagi para Da`i yang menempuh jalan dien ini sampai hari kiamat, Kami akan bawa anda untuk mengikuti jejak langkah penghulu para rasul Muhammad SAW dan pemimpin semua umat manusia.

  Hai kaumku ikutilah aku, aku akan menunjukan kepadamu jalan yang benar (QS. Al-Mu'min :38)

  Wahai para Ikwan Akhir Zaman, Khilafah Islam sedang membutuhkan
  para Mujahid Tangguh untuk persiapan tempur menjelang Tegaknya Khilafah yang dijanjikan.

  Mari Bertempur dan Berjihad dalam Naungan Pemerintah Khilafah Islam, berpalinglah dari Nasionalisme (kemusyrikan)

  Masukan Kode yang sesuai dengan Bakat Karunia Allah yang Antum miliki.

  301. Pasukan Bendera Hitam
  Batalion Pembunuh Thogut / Tokoh-tokoh Politik Musuh Islam

  302. Pasukan Bendera Hitam Batalion Serbu
  - ahli segala macam pertempuran
  - ahli Membunuh secara cepat
  - ahli Bela diri jarak dekat
  - Ahli Perang Geriliya Kota dan Pegunungan

  303. Pasukan Bendera Hitam Batalion Misi Pasukan Rahasia
  - Ahli Pelakukan pengintaian Jarak Dekat / Jauh
  - Ahli Pembuat BOM / Racun
  - Ahli Sandera
  - Ahli Sabotase

  304. Pasukan Bendera Hitam
  Batalion Elit Garda Tentara Khilafah Islam

  305. Pasukan Bendera Hitam Batalion Pasukan Rahasia Cyber Death
  - ahli linux kernel, bahasa C, Javascript
  - Ahli Gelombang Mikro / Spektrum
  - Ahli enkripsi cryptographi
  - Ahli Satelit / Nuklir
  - Ahli Pembuat infra merah / Radar
  - Ahli Membuat Virus Death
  - Ahli infiltrasi Sistem Pakar

  Semua Negara adalah Negara Dajjal, sebab itu
  Bunuhlah Tentara , Polisi dan semua pendukung negara dajjal dimana saja berada

  Disebarluaskan
  MARKAS BESAR ANGKATAN PERANG
  PASUKAN KOMANDO BENDERA HITAM
  KHILAFAH ISLAM AD DAULATUL ISLAMIYAH MELAYU

  Syuaib Bin Shaleh
  singahitam@hmamail.com

  BalasPadam